• FPro unit
  • Ultrasound
  • Futura&FuturaPlus & MultipleActivator
  • FacialActivator & FPRO

یک بدن ساز مختص افراد حرفه ای
تحریکات بیولوژیکی متمرکز از ویژگی خاص این دستگاه است.
این دستگاه (10) خروجی مجزا الکترونیکی دارد که به (20) الکترود مخصوص توسط سیم های نوری الگو یافته (Bioptic leads) با تنظیم و کنترل شدت قدرت و آغازی ایمن که جلوگیری از تحریک موضعی ناگهانی قبل از شروع برنامه دستگاه میکند، تجهیز شده است.

پنج برنامه متوالی پیش طراحی شده که در پارامترهای معین بطور گردشی به درمانگر ابزار جادوئی برای بدنسازی افسانه ای را نوید میدهد. وجود این سیگنال های (آلتروِیو) و جریانات میکرونی، نهایت راحتی را تضمین مینماید.کاهش سایزهای فوق العاده سریع جوابی عاجل و ماندگار به شما میدهد بنحوی که انقباظات انرژی زای آن، ماهیچه ها را سفت و قدرتمند می کند.
لاغری متمرکز تمرینات دقیقی برای ماهیچه ها مهیا می کند که خاصیت اتجاعی معمول خود را از دست داده اند و همچنین دور کمر و شکم را کاسته و اندازه های دور باسن و ران را نیز کاهش داده و پوست را موزون می کند.تقلیل سلولیت گردش خون را افزایش خواهد داد، جلوه ظاهری و باطنی پوست را شاداب و باعث کاهش سلولیت و بافت های چربی زائد در بدن می شود.
تمرینات ورزشی کمک به افزایش و بهینه سازی فعالیت های فیزیکی و کاهش ریسک آسیب دیدگی در مردان و زنان را که ورزش را در حد ماجراجویی دنبال می کنند، خواهد نمود.
سموم زدائی و توان بخشی برای تخلیه نمودن و زدودن بدن از سموم و برای سرعت بخشی به بهبود ماهیچه ها بدون خستگی یا استرس در حین دوره توانبخشی تاثیر بسزایی دارد.
امکان تنظیم دستی برای مشتریانی که درمانگران آنها نیاز به تغییر تنظیمات دستگاه بدلیل خواسته های ویژه مردان یا زنان را دارند، نیز فراهم آمده است.