• بنر درباره ما

بسیاری از واکنش ها و فعل و انفعالات بدن بوسیله پالس های الکتریکی منشعب شده از مغز به وقوع می پیوندد. این پالس های واکنشی بطور طبیعی از مغز به ارگان های مختلف بدن فرستاده می شود. برنامه های آلتراتن بطور ساده هر کدام از این پالس ها را شبیه سازی کرده و در جهت رنج های مختلفی از نتایج آن را بکار میگیرد که از لاغر سازی، موزون نمودن ماهیچه ها، تمرینات ورزشی، کاهش سلولیت، بالا کشاندن پوست صورت تا خیلی موارد دیگر را در بر می گیرد.
30  جریان مختلف تحریکات موضعی
بر خلاف دستگاه های دیگر (اندام ساز بدن) که تنها همان تکرار یکنواخت با یک سیگنال بدون تغییر را ارائه میدهند، هر برنامه خاص آلتراتن تحریکات موضعی منحصر بفرد دارد که با نیازهای شخصی هر فرد قابل تنظیم و تغییر است.
 

1 گرم سازی اولیه 7 زنده سازی لایه ها 13 تجزیه و تحلیل چربی 19 قدرتمند سازی 25 بهبود یابی
2 ایجاد گردش خون 8 ارتباط به لنفاوی 14 تقلیل چربی 20 ماهیچه سازی 26 - کالژنس
3 گردش خون در سیاهرگ 9 زدودن سموم بدن 15 تنظیم سازی 21 ورزیده سازی 27 تنس (TENS)
4 اکسیژن رسانی 10 شاداب سازی 16 جمع سازی 22 شکل سازی 28 - اندروفین
5 خاصیت موئینگی 11 - بازیابی 17 سفت سازی 23 استقامت سازی 29 - ماساژ
6 پوست بیرونی بدن 12 ضد بافت چربی 18 بالاکشیدن ماهیچه 24 تحمل نمایی 30 گرم سازی نهایی


این فازهای متوالی دستگاه میتواند ارائه دهنده و شبیه ساز فعل و انفعالات مختلف بدن هنگام تمرین باشد که بطور کامل دارای الگوی تغییراتی (عرض، فرکانس، زمانبندی و شدت) پالس می باشد که فراهم آورنده یک درمان مؤثر برای بدنسازی و صورت است. برای دست یابی به این فعالیت های طبیعی و تحریکات عصبی بدن، شرکت آلتراتن با بکارگیری خودپردازه های کامپیوتری که کنترل برنامه های دستگاه را عهده دار میشوند، میتوانند بطور اتوماتیک تنظیم و چرخه هر برنامه را با ویژگی خاص فرمان دهند. همانطوری که در یک تمرین عادی گرم سازی ابتدایی و انتهایی سبب آرامش و استراحت ماهیچه ها میشود، این حالت نیز در جلسات دستگاه تعبیه و بکارگیری شده است. ترکیب این درمان بدون زحمت و مفرح توام با رژیم غذایی سالم به شما امکان دستیابی به بهترین نتایج مطلوب را خواهد داد.