• بنراخبار

این برنامه تحریکات تناوبی ظریف و خاصی را بکار می گیرد تا سطح پوست را که بعلت تماس با نور خورشید آسیب دیده است را نو و شاداب کند. سیگنال های آلتراتن تولید موادی مثل (اِلَستین و کالُژن) را تقویت کرده که باعث برگرداندن طراوت وشادابی دوباره به پوست می باشد و همچنین سبب رفع چین و چروک ها و مشوق آبرسانی مجدد به لایه بیرونی پوست (epidermis) می شود.