• بنراخبار

:  نتیجه گرفته شده از مطالعات بر روی ورزشکاران دنیا، برنامه بدنسازی فیوچرا پرو با استفاده از فرکانس های گردشی با قدرت، انقباض عضلانی و زمان های استراحت فی مابین را به ماهیچه های قابل پرورش القاء مینماید. با بکارگیری تکنیک های مقاومتی و سیستم پَدبندی ویژه، شما میتوانید توده اسکلتی عضله ها را بیشتر و یا شکل بندی و یا انحنا دهید تا به نتایج مطلوب دست یابید

 این برنامه یک آماده سازی کوتاه مدت اولیه دارد که بلافاصله با سیکل پر شدت و قدرت دنبال می شود و باعث انقباض ماهیچه ها در سطح بالایی میگردد. در این برنامه تدبیر به این نحو اتخاذ شده که تمرکز بالایی روی ماهیچه ها برای توسعه دادن به توده آن داده شود و سپس با فرکانس های مختلف تناوبی از استرس عضله ها و انباشته شدن اسید لاکتیک جلوگیری بعمل می آید. این برنامه ای است ایده آل برای برای مشتاقان داشتن (هیکل روی فرم) که خواستار بدنی قدرتمند بدون عضلات برآمده می باشند.

 این برنامه بصورت چرخشی با سیگنال های متناوب سبب حیات بخشی دوباره به پوست، ماهیچه ها و پوست های مجاور صورت می شود. این درمان همچنین باعث به گردش درآوردن میکرونی خون و کشش خط های ظریف صورت می شود.

سموم زدائی و گردش جریان خون(Detox & Circulation)

این یک برنامه ای ایده آل بعد از یک مدت زمان بی فعالیتی شخصی و یا رژیم نادرست غذایی است. تحریکات تناوبی بیونوری به بدن کمک خواهد کرد که پادزهر سموم را تولید کند و تخلیه مواد زائد و اکسیژن رسانی به بدن را ترغیب و گردش خون در بدن را تشویق نماید.